หน่วยงาน/จังหวัด ระดับ ชื่อโรงงาน เลขที่ใบรับรอง ประเภทอุตสาหกรรม ปี code
หน่วยงาน/จังหวัด ระดับ ชื่อโรงงาน เลขที่ใบรับรอง ประเภทอุตสาหกรรม ปี code
กรอ 1 บริษัท ธัญทิพย์พัฒนา จำกัด 1-1250/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลมอเตอร์คาร์ 1-1414/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 อู่พรทวีสิน (นายสมดี บัวใหญ่) 1-1415/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 อู่เปี๊ยกการาจ (นายณรงค์ อินถึก) 1-1416/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 อู่เปี๊ยกการาจ (นายณรงค์ อินถึก) 1-1417/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ม.กมลชัย การาจ จำกัด 1-1418/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ถาวรมงคล จำกัด (นายสถิร ถาวรอนุกูลกิจ) 1-1247/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 นายไพศาล ประสิทธิภาพพิมล 1-1248/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 บริษัท สยามนิสสัน กลการ จำกัด 1-1249/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ซัมมิทโอโตซีท อินดัสตรี จำกัด 1-1211/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเสรีโลหะกิจ 1-561/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 บริษัท เบเนฟีท ชูส์ จำกัด 1-1245/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท เอส.พี.บราเดอร์ จำกัด 1-1246/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ซอนนี่-เท็กซ์ จำกัด 1-1251/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท โรงงานวรกิจเท็กซ์ไทล์ จำกัด 1-1252/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด 2-501/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 1 บริษัท แสงอินเตอร์ลามิเนท จำกัด 1-1450/2555 กระดาษ 2555 97
กรอ 1 บริษัท เอ็ม เอส อาร์ กล่องกระดาษ จำกัด 1-1446/2555 กระดาษ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด 1-603/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท โอเอซิสการ์เม้นท์ จำกัด 1-604/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ฟิวเจอร์ การ์เม้นท์ จำกัด 1-605/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 3-648/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 3-649/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท โฟร์สตาร์ การ์เมนท์ แอนด์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด 1-754/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท สุรีรัตน์ รีไซเคิล จำกัด 1-1512/2556 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2556 97
กรอ 1 บริษัท คันไซ เคมิคัล(ประเทศไทย) จำกัด 1-1527/2556 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2556 97
กรอ 1 นางสาววาสนา แซ่ลี้ 1-1584/2556 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2556 97
กรอ 1 นางชูเจริญ อิ่มศรี 1-1586/2556 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2556 97
กรอ 1 บริษัท โชเอะ คันเกียว (ประเทศไทย) จำกัด 1-1595/2556 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ยูเนียน อ๊อกซิเย่น แอนด์ เวลด์ จำกัด 1-1530/2556 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2556 97
กรอ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชกิจโอฬาร อ๊อกซิเย่น 1-1569/2556 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2556 97
กรอ 1 ฉวีวรรณคอนกรีต บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด 1-1517/2556 เคมีภัณฑ์ 2556 97
กรอ 1 บริษัท อึ้งกิมกี่ จำกัด 1-466/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 นายวิชัย เมฆาลัย 1-467/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 บริษัท แรงค์ พี.ที.โอคอร์เนอร์ จำกัด 1-631/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด 1-632/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 บริษัท นวมินทร์ การาจ จำกัด 1-939/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 บริษัท เอ เอส เอส มอเตอร์สปอร์ต จำกัด 1-1412/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด 1-1491/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 บริษัท อีซูซุ พระนคร จำกัด 1-1553/2556 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2556 97
กรอ 1 หจก.ส.รัชนี ออโต้คาร์ 1-1567/2556 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2556 97
กรอ 1 บริษัท เอฟฟิเชี่ยนซี่ เวิร์ค จำกัด 1-1582/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรรยาไซเคิลเทรน 1-1583/2556 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำกัด 1-1528/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท อันดามัน ซิลค์สกรีน แอนด์ แอคเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 1-1573/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท 128 กรุ๊ป จำกัด 1-1513/2556 ไม้และเครื่องเรือน 2556 97
กรอ 1 บริษัท เอ๊กซคอน จำกัด 1-1561/2556 ไม้และเครื่องเรือน 2556 97
กรอ 1 บริษัท ไทโยเทค จำกัด 1-1568/2556 ไม้และเครื่องเรือน 2556 97
กรอ 1 บริษัท วรา เดคคอร์ จำกัด 1-1572/2556 ไม้และเครื่องเรือน 2556 97
กรอ 1 บริษัท พูนธนาทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 1-1580/2556 ไม้และเครื่องเรือน 2556 97
กรอ 1 นายบุญเรือน คำวอน 1-1602/2556 ไม้และเครื่องเรือน 2556 97
กรอ 1 บริษัท ไดซิน จำกัด 1-1592/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท แอดวานซ์ กราวด์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด 1-1531/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ส.วิสูตรเซอร์วิส จำกัด 1-1555/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ไอดับบลิวซีที จำกัด 1-772/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ไอดับบลิวซีที จำกัด 1-773/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 บริษัท บางกอกโฟม จำกัด 1-774/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 บริษัท เคฟเท็กซ์ จำกัด 1-1529/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท เจ. พิพัฒน์ออโตพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด 1-1542/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ไดชิน จำกัด 1-1593/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 2 บริษัท โปลีเท็กซ์อินดัสทรี่ จำกัด 2-250/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3-1007/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัด 3-1008/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 บริษัท เพาเวอร์เทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 1-1511/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท เอสเอสไอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 1-1603/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท เทคโนโลยี พาร์ค จำกัด 1-1558/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 2 บริษัท เอส เอ็น เอ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 2-316/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 1-1609/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 3 บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด 3-920/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 บริษัท เนลสัน อินดัสทรี จำกัด 1-1534/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 1-1461/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.เอ็ม.อินเตอร์เทรด 1-1519/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซมิคอน ทูลส์ เทคโนโลยี่ 1-1588/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ไดซิน จำกัด 1-1591/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท เอส เมททอล เทค จำกัด 1-1596/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 นายบุญชู เหรียญอำนวยชัย 1-1522/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 เจริญผลรถไถนา 1-1563/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท เจ วี เอ อิเลคทริค จำกัด 1-1560/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท เอ็ม.ที.ดับบลิว อินดัสเตรียล จำกัด 1-1540/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ยานยนต์ (ประเทศไทย) จำกัด 1-1552/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท เอ็มบิแมชชีนบราวร์ จำกัด 1-1541/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ไมครอน คลีน จำกัด 1-1589/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ดี้ต้าร์ สเปเชียล ทูลส์ จำกัด 1-1594/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท เอส.เจ.เมคคานิค จำกัด 1-1521/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท แฮปปี้เดย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1-1544/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ลีเนียร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1-1546/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท จ.รุ่งเรือง การชุบ จำกัด 1-1574/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ซี.ซี.โมลด์ แอนด์ ดาย จำกัด 1-1579/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท เคบีบี แม็คคานิค (ประเทศไทย) จำกัด 1-1537/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท พรีม่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 1-1585/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท แอททรีโอ จำกัด 1-1576/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ธรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1-1577/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท แอลซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด 1-1604/2556 โลหะขั้นมูลฐาน 2556 97
กรอ 1 บริษัท ธง อี้ (ไทยแลนด์) จำกัด 1-1549/2556 โลหะขั้นมูลฐาน 2556 97
กรอ 1 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด 1-1457/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 1 บริษัท ฉวีวรรณคอนกรีต จำกัด 1-1516/2556 โลหะขั้นมูลฐาน 2556 97
กรอ 1 บริษัท เมษา คอนกรีต จำกัด 1-1551/2556 โลหะขั้นมูลฐาน 2556 97
กรอ 1 บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด 1-1562/2556 โลหะขั้นมูลฐาน 2556 97
กรอ 1 บริษัท โปรบิวด์ พรีคาสท์ จำกัด 1-1566/2556 โลหะขั้นมูลฐาน 2556 97
กรอ 1 บริษัท มงคลธนวัฒน์คอนกรีต จำกัด 1-1575/2556 โลหะขั้นมูลฐาน 2556 97
กรอ 1 บริษัท พิเศษกิจจำกัด 1-1601/2556 อโลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) 1-1386/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ดี.ซี.แอล. พลาสติก จำกัด 1-1520/2556 เคมีภัณฑ์ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ซี.อี.เอส.ซิสเต็มส์ จำกัด 1-1526/2556 เคมีภัณฑ์ 2556 97
กรอ 1 บริษัท พี.อี.คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย จำกัด 1-1533/2556 เคมีภัณฑ์ 2556 97
กรอ 1 บริษัท เจพี โมลด์ จำกัด 1-1536/2556 เคมีภัณฑ์ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด 1-1556/2556 เคมีภัณฑ์ 2556 97
กรอ 1 บริษัท สุพรรณ พลาสติก 2009 จำกัด 1-1581/2556 เคมีภัณฑ์ 2556 97
กรอ 1 บริษัท พี เจา พลาส จำกัด 1-1600/2556 เคมีภัณฑ์ 2556 97
กรอ 1 บริษัท สินชัยอุตสาหกรรมน้ำกลั่น จำกัด 1-1606/2556 เคมีภัณฑ์ 2556 97
กรอ 3 บริษัท บางกอกโฟม จำกัด 3-594/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3-1006/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ศิริวรรณเทพารักษ์โลหะยาง จำกัด 1-1605/2556 เคมีภัณฑ์ 2556 97
กรอ 1 บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 1-1598/2556 เคมีภัณฑ์ 2556 97
กรอ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส เซ็นเตอร์ 1-1565/2556 เคมีภัณฑ์ 2556 97
กรอ 1 บริษัท พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด 1-1543/2556 เคมีภัณฑ์ 2556 97
กรอ 1 บริษัท นูตริ เคมส์ จำกัด 1-1607/2556 เคมีภัณฑ์ 2556 97
กรอ 1 บริษัท วินโค๊ตติ้ง จำกัด 1-1564/2556 เคมีภัณฑ์ 2556 97
กรอ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสิตเศรษฐกิจการเกษตร 1-1590/2556 เคมีภัณฑ์ 2556 97
กรอ 1 บริษัท เจพี โมลด์ จำกัด 1-1535/2556 กระดาษ 2556 97
กรอ 1 บริษัท เทคโนโลยี่ พรีซิชั่น จำกัด 1-1557/2556 กระดาษ 2556 97
กรอ 1 บริษัท มงคล โพรเกรส ซีฟ ดาย จำกัด 1-1570/2556 กระดาษ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) 1-1494/2556 เคมีภัณฑ์ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด 1-1462/2555 กระดาษ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ยันฮีอุตสาหกิจ จำกัด 1-1550/2556 กระดาษ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ไฟว์ แอนด์ โฟว์ พริ้นติ้ง จำกัด 1-1554/2556 กระดาษ 2556 97
กรอ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร 2-293/2555 กระดาษ 2555 97
กรอ 1 บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด 1-1449/2555 กระดาษ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ตั้งชุ่ยเฮง จำกัด 1-1451/2555 กระดาษ 2555 97
กรอ 1 บริษัท สหตั้งเซ่งหลี จำกัด 1-1452/2555 กระดาษ 2555 97
กรอ 1 บริษัท แซนนิต้าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1-1453/2555 กระดาษ 2555 97
กรอ 1 บริษัท วิทยาการพิมพ์ จำกัด 1-1444/2555 กระดาษ 2555 97
กรอ 1 บริษัท นารายณ์ซูเปอร์แบค จำกัด 1-1445/2555 กระดาษ 2555 97
กรอ 1 บริษัท เอส พี เอส บ็อกซ์ แอนด์ แพ็คเกจ จำกัด 1-1447/2555 กระดาษ 2555 97
กรอ 1 บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จำกัด 1-1448/2555 กระดาษ 2555 97
กรอ 1 บริษัท พี.ที.บรรจุภัณฑ์ จำกัด 1-1523/2556 กระดาษ 2556 97
กรอ 1 บริษัท วัฒนาเปเปอร์ แอนด์ คอนเทนเนอร์ จำกัด 1-1443/2555 กระดาษ 2555 97
กรอ 1 นายไชยกร ภู่เงิน 1-1510/2556 ไม้และเครื่องเรือน 2556 97
กรอ 1 บริษัท ไอเดีย กรีน จำกัด 1-1587/2556 ไม้และเครื่องเรือน 2556 97
กรอ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริบูรณ์พรการค้า 1-1514/2556 สิ่งทอ 2556 97
กรอ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จ.การช่าง 1-1548/2556 สิ่งทอ 2556 97
กรอ 1 บริษัท โรงเลื่อยจักรศรีอนันต์ จำกัด 1-1559/2556 สิ่งทอ 2556 97
กรอ 1 บริษัท สยาม มุกกุ จำกัด 1-1599/2556 สิ่งทอ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด 1-606/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ไฮ-โพรเกรสนิตติ้ง จำกัด 1-633/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท เบสท์โพรเจ็คเทรดดิ้ง จำกัด 1-634/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1-635/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด 1-636/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ยงสง่า จำกัด 1-637/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 โรงงานพละชัย 1-654/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท โฟร์สตาร์ การ์เมนท์ แอนด์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด 1-770/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ศรีมิตรอินเตอร์เทรด จำกัด 1-771/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท พีโอนีเฟม จำกัด 1-863/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ปุยฝ้าย เน็ตติ้ง เซลล์ จำกัด 1-864/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท สุธานี จำกัด 1-1408/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ไฮแอท นิตติ้ง จำกัด 1-1409/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท สุธานี จำกัด 1-1410/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท สุธานี จำกัด 1-1411/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด 3-652/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท วี.ที.อาร์ นิตติ้ง จำกัด 1-1407/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท โอเรียนท์ นิตติ้ง จำกัด 1-1413/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ไพโอเนียร์การ์เม้นท์ จำกัด 1-1419/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด 3-653/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ต้าลีฟู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1-1545/2556 สิ่งทอ 2556 97
กรอ 3 บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด 3-1005/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 1 บริษัท เตชะไพบูลย์ จำกัด 1-1518/2556 อาหารและเครื่องดื่ม 2556 97
กรอ 1 บริษัท ธนสยาม จำกัด 1-1388/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งร่วมเสรีปทุมธานี 1-1515/2556 อาหารและเครื่องดื่ม 2556 97
กรอ 1 บริษัท ติ่ง ฟง ฟู้ดส์ จำกัด 1-1539/2556 อาหารและเครื่องดื่ม 2556 97
กรอ 1 บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด 1-850/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด 2-386/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 1 นายจำเริญ เจริญจันทร์ 1-1525/2556 อาหารและเครื่องดื่ม 2556 97
กรอ 2 โรงงาน นพนารา 2-318/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 1 บริษัท นูตริ เคมส์ จำกัด 1-1608/2556 อาหารและเครื่องดื่ม 2556 97
กรอ 1 บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1-1378/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 1 บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด 1-1389/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 1 นายอำใหญ่ โชคณาโรจน์วงศ์ 1-1532/2556 อาหารและเครื่องดื่ม 2556 97
กรอ 1 บริษัท ไท ซัน ไอซ์ โปรดัก อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1-1524/2556 อาหารและเครื่องดื่ม 2556 97
กรอ 1 บริษัท โรงงานเครื่องกระป๋องฮั่วเซ้ง จำกัด 1-1297/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 1 บริษัท วี.เค.แฟคตอรี่ จำกัด 1-1387/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ที.แมนูแฟคเจอเรอร์ 1-1547/2556 อาหารและเครื่องดื่ม 2556 97
กรอ 1 บริษัท ควีนโปรดักส์ จำกัด 1-1597/2556 อาหารและเครื่องดื่ม 2556 97
กรอ 2 บริษัท ลาโต้ ฟู้ดแอนด์ดริ้งค์ จำกัด 2-315/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 1 บริษัท ไอ.เอส.เอ.แวลู จำกัด 1-1298/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 1 บริษัท ไอ.เอส.เอ.แวลู จำกัด 1-1299/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 1 บริษัท ตะวันออกฟู้ด อินดัสทรี่ จำกัด 1-1538/2556 อาหารและเครื่องดื่ม 2556 97
กรอ 1 นายสุเวชช์ เลิศปัญญาโรจน์ 1-1571/2556 อาหารและเครื่องดื่ม 2556 97
กรอ 3 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3-595/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 1 บริษัท สตาร์ แฟลก จำกัด 1-344/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 บริษัท สตาร์ แฟลก จำกัด 1-345/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด 1-346/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 1 บริษัท พหลโยธิน สมาร์ท คาร์ จำกัด 1-348/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 บริษัท เบนซ์ราชครู จำกัด 1-349/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาม บริการเมอร์ซิเดสเบนซ์ 1-350/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 บริษัท 298 เอ็นจิเนียริ่งแอนด์สวิทซ์บอร์ด จำกัด 1-351/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 บริษัท เอสพี.คาร์เซอร์วิส แอนด์ แอคเซสเซอรี่ส์ จำกัด 1-376/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 บริษัท เอส.ซี.ดับบลิว.แอ็คเซ็สโซรี่ส์ จำกัด 1-377/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 บริษัท ลีลาพาณิชย์ จำกัด 1-378/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 บริษัท แอล.วี.ที.กรุ๊ป จำกัด 1-435/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดิษฐผลพานิช 1-436/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 บริษัท กัณฐวิจิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1-437/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 บริษัท แอ๊ตต้าอุตสาหกรรม จำกัด 1-438/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 บริษัท พริซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด 1-439/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 บริษัท กิจไพศาลการช่าง จำกัด 1-440/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 บริษัท จีเอพี อุตสาหกรรม จำกัด 1-441/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 บริษัท โพธิ์ชัย จิวเวลรี่ จำกัด 1-600/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์คาร์ คลีนิค แอนด์ เซอร์วิส 1-601/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 1 บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด 1-602/2555 ไม่ระบุ 2555 97
กรอ 1 นายชนะ เครือคล้าย 1-1509/2556 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2556 97
กรอ 1 เหลืองถาวร เฟอร์นิเจอร์ 1-1578/2556 ไม้และเครื่องเรือน 2556 97
กรอ 1 นางศุภวรรณ กาญจนเรืองโรจน์ 1-1610/2556 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2556 97
กรอ 1 บริษัท ยูเอบิสกิต จำกัด 1-1611/2556 อาหารและเครื่องดื่ม 2556 97
กรอ 2 บริษัท ทีทีบี อินดัสทรี จำกัด 2-244/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด 2-534/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 2-535/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท แคลกอน คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด 2-536/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สมบัติบุญยะลา พริ้นติ้ง จำกัด 2-537/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท จันทบุรี สตาร์ช เพาว์เวอร์ จำกัด 2-538/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จำกัด 2-539/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามไวร์ อินดัสทรี จำกัด 2-540/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ชลบุรี สเปเชียลสตีล กรุ๊ป จำกัด 2-541/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท เคียวเซร่า คริสตัล ดีไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 2-542/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด 2-543/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานพระประแดง 2-544/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท เชอวาล อิเล็คโทรนิค เอ็นโคลสเชอร์ จำกัด 2-545/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท อุไรพาณิชย์ จำกัด 2-546/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ยู.อาร์.เคมิคอล จำกัด 2-547/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด 2-548/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ป.ศรีสมบูรณ์ จำกัด 2-549/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ทีเคซี โปรเกรส จำกัด 2-550/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท อาซาฮี เทค อลูนิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด 2-551/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ฟิวเจอร์ การ์เม้นท์ จำกัด 2-552/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งเฉลิมพลตราด 2-553/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท เฉลิมพลไอซ์ จำกัด 2-554/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท โลหะคุปต์ บ.ข.จำกัด 2-555/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาโคราช 2-556/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ซัม ไฮเทคส์ จำกัด 2-557/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท มิซูโน พรีซีชั่น จำกัด 2-558/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ศรีวัฒนา วู้ดดิ้ง อินดัสทรีส์ จำกัด 2-559/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด 2-560/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด 2-561/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด 2-562/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด 2-563/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด 2-564/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด 2-565/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2-566/2555 อโลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด 2-567/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด 2-568/2555 ไม้และเครื่องเรือน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 2-569/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด มหาชน 2-570/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด 2-571/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท ซี เอส เอ็นจิเนียริ่งออโต้พาร์ท จำกัด 2-572/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) 2-573/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จำกัด 2-574/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท พี เอส ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 2-575/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) 2-576/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 2-577/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด 2-578/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ยงสง่า จำกัด 2-579/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด 2-580/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด 2-581/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด 2-582/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไดโด้ เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 2-583/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด 2-584/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด 2-585/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด 2-586/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด 2-587/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด 2-588/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด 2-589/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด 2-590/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ชลประทานคอนกรีต จำกัด 2-591/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ฉัตรเมือง จำกัด 2-592/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามกลการเซลส์ จำกัด ศูนย์บริการบางนา กม.4 2-593/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามกลการเซลส์ จำกัด ศูนย์บริการสาขาปทุมวัน 2-594/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามกลการเซลส์ จำกัด ศูนย์บริการพระประแดง 2-595/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด 2-596/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท ศรีสังวาลย์ จำกัด 2-597/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามกลการ เทรดดิ้ง จำกัด ศูนย์บริการวิภาวดีรังสิต 2-598/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามกลการ เทรดดิ้ง จำกัด ศูนย์บริการรังสิต 2-599/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามกลการ เทรดดิ้ง จำกัด ศูนย์บริการรามคำแหง 2-600/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามกลการ เทรดดิ้ง จำกัด ศูนย์บริการเพชรบุรีตัดใหม่ 2-601/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามกลการ เทรดดิ้ง จำกัด ศูนย์บริการบางพลี 2-602/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามกลการ เทรดดิ้ง จำกัด ศูนย์บริการนนทบุรี 2-603/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศ คูปเปอร์ จำกัด 2-604/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 2-605/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 2-606/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท พาเนล พลัส จำกัด (สาขาภูเขียว) 2-607/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด 2-608/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท วรวัฒน์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ลวด จำกัด 2-609/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 2-610/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด 2-611/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด 2-612/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด 2-613/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด 2-614/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด 2-615/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด 2-616/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท พริซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด 2-617/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไพรม์ บ๊อกซ์ เอ็ม เอฟ จี จำกัด 2-618/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด 2-619/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลาดพร้าว 2-620/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาแจ้งวัฒนะ 2-621/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ 2-622/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาศรีนครินทร์ 2-623/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาชลบุรี 2-624/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบางบอน 2-625/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ 2-626/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครราชสีมา 2-627/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอุดรธานี 2-628/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาพิษณุโลก 2-629/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น 2-630/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอุบลราชธานี 2-631/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2-632/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบางนา กม. 6 2-633/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาระยอง 2-634/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขารังสิต 2-635/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาพระราม 3 2-636/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบิ๊กซี บางพลี 2-637/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอุดมสุข 2-638/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขานวมินทร์ 2-639/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขานวลจันทร์ 2-640/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาพระราม 9 2-641/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาวังหิน 2-642/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอ่อนนุช 2-643/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสาธุประดิษฐ์ 2-644/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอิสรภาพ 2-645/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาราษฏร์บูรณะ 2-646/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาแม็คโครนครสวรรค์ 2-647/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาจรัญสนิทวงศ์ 37 2-648/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเกษมราษฏร์ 2-649/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาพหลโยธิน 65 2-650/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเอกมัย 2-651/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเพชรเกษม 2 2-652/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาพหลโยธิน 21 2-653/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบิ๊กซี สุวินทวงศ์ 2-654/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาแม็คโครสาทร 2-655/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสระบุรี 2-656/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบิ๊กซี รามคำแหง 2-657/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาแม็คโครนครปฐม 2-658/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาแม็คโครสุรินทร์ 2-659/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาพัทยา 2-660/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลพบุรี 2-661/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงราย 2-662/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสวนหลวง 2-663/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาวงศ์สว่าง 2-664/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโลตัส บางแค 2-665/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาราชเทวี 2-666/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโลตัส พระราม 3 2-667/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขารัชดา-ลาดพร้าว 2-668/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาวิภาวดี 2-669/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาประชาอุทิศ 2 2-670/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบางนา กม. 24 2-671/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขารัชดา-ท่าพระ 2-672/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาแคราย 2-673/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครศรีธรรมราช 2-674/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโลตัสราชบุรี 2-675/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาวงเวียนใหญ่ 2-676/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโลตัสรังสิตคลอง 7 2-677/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบางนา กม. 2.5 2-678/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาแยกสนามบิน 2-679/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบิ๊กซี ประชาอุทิศ 2-680/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขานวนคร 2-681/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาพระราม 2 2-682/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก 2-683/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราษฏร์ธานี 2-684/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) 2-685/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ สามโคก 2-686/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ คลองหลวง 2-687/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ บางแค 2-688/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ปากน้ำ 2-689/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ แม่ริม 2-690/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2-691/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด 2-692/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด 2-693/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ปาล์ม ออยล์ เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรี จำกัด 2-694/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท ซาราฟ ไบโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี จำกัด 2-695/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ซาราฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด 2-696/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ พะเยา 2-697/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ กำแพงเพชร 2-698/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ วัดโบสถ์ 2-699/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ พยุหะคีรี 2-700/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด 2-701/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ บ้านไผ่ 2-702/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ อุบล-วาริน 2-703/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ อุดรธานี 2 (อุดร-โพศรี) 2-704/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ร้อยเอ็ด 2-705/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ สุราษฎ์ธานี 2 2-706/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ภูเก็ต 2 2-707/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ปากพนัง 2-708/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ กระบี่ 2 2-709/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ปุณณกัณฑ์ 2-710/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นไทย จำกัด 2-711/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ก จำกัด (มหาชน) 2-712/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สุภัทร์ธนากร เปเปอร์มิล จำกัด 2-713/2555 กระดาษ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ป่าโมก 2-714/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด 2-715/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ดำเนินสะดวก 2-716/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ คลังสมุทรสาคร 2-717/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ นครปฐม 2-718/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เพชรบุรี 2-719/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ระยอง 2-720/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ปราจีนบุรี 2 2-721/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ นิคมเหมราช 2-722/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ บางวัว 2-723/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เขาวง 2-724/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด 2-725/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เบสท์โพรเจ็คเทรดดิ้ง จำกัด 2-726/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขาโลตัส ศรีนครินทร์ 2-727/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา ถนนสิรินธร 2-728/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา โลตัส ลำลูกกา คลอง 6 2-729/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา โลตัส แจ้งวัฒนะ 2-730/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา พระราม 2 2-731/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา ประชานุกุล 2-732/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา ถนนจันทร์ 2-733/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขาโลตัส สามพราน 2-734/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา บิ๊กซี สุขสวัสดิ์ 2-735/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา โฮมโปร ระยอง 2-736/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา บึงกุ่ม 2-737/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา ติวานนท์ 2-738/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา รังสิต 2-739/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา รามอินทรา ก.ม.5 2-740/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา บางบอน 2-741/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา สุขาภิบาล 3 2-742/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา วังหิน 2-743/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา สุขุมวิท 71 2-744/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา เหม่งจ๋าย 2-745/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา ประชาอุทิศ 2-746/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา ห้วยขวาง 2-747/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา ท่าพระ 2-748/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา อ้อมน้อย 2-749/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา ทรงสะอาด 2-750/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา นวนคร 2-751/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา เจริญนคร 2-752/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา สาทรเหนือ 2-753/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา พัฒนาการ 2-754/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา พหลโยธิน ซอย 24 2-755/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา พหลโยธิน ก.ม. 27 2-756/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา พระราม 3 2-757/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา สำโรง 2-758/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา รามอินทรา ก.ม.2 2-759/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา พระราม 4 2-760/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา บิ๊กซี ศรีนครินทร์ 2-761/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา โลตัส รัตนาธิเบศร์ 2-762/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา โลตัส หลักสี่ 2-763/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา โลตัส บางปะกอก 2-764/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา โลตัส บางใหญ่ 2-765/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา โลตัส บางนา 2-766/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา โลตัส รังสิต 2-767/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา โลตัส พระราม 4 2-768/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา โลตัส บางกะปิ 2-769/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา เอกมัย 2-770/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา โลตัส รังสิต-นครนายก-คลอง4 2-771/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา บิ๊กซี อยุธยา 2-772/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา บิ๊กซี สุขาภิบาล 3 2-773/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา รัชดาภิเษก 2-774/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา สวนดอก เชียงใหม่ 2-775/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา บิ๊กซี หางดง สาขา 2 2-776/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 2-777/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา บิ๊กซี พระราม 2 2-778/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา บิ๊กซี พัทยาใต้ 2-779/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 2-780/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา บิ๊กซี ไฮเวย์ สาขา 2 2-781/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา เอสโซ่ บางนา กม.2.5 2-782/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา จังซีลอน ภูเก็ต 2-783/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา โลตัส กระบี่ 2-784/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา โลตัส สุขาภิบาล 3 2-785/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา โลตัส กัลปพฤกษ์ 2-786/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา โรบินสิน ตรัง 2-787/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 2-788/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา บิ๊กซี เพชรเกษม 2-789/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา อ่อนนุช 2-790/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา บางปู 2-791/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขาพิษณุโลก 2-792/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา หัวหิน 2-793/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี 2-794/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขา ลพบุรี 2-795/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บี-ควิก สาขาโลตัส กระทุ่มแบน 2-796/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด (สาขาบางแค) 2-797/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด (สาขาดอนเมือง) 2-798/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด (สาขาวังหิน) 2-799/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด (สาขาเทพารักษ์) 2-800/2555 ไม่ระบุ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด (สาขาสายไหม) 2-801/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด (สาขาพหลโยธิน) 2-802/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด (สาขาราชเทวี) 2-803/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด (สาขาบางนา) 2-804/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด (สาขาหลักสี่) 2-805/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด (สาขาราษฏ์บูรณะ) 2-806/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด (สาขาพระราม 9) 2-807/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด (สาขาประชาชื่น) 2-808/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด 2-809/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 2-810/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด (สาขาบางจาก) 2-811/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด (สาขาบางนา-ตราด กม.22) 2-812/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด (สาขาวิภาวดี) 2-813/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด (สาขาหนองแขม) 2-814/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด (สาขาพระประแดง) 2-815/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด (สาขาลาดพร้าว) 2-816/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด (สาขารังสิต) 2-817/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เอราวัณรับเบอร์ จำกัด 2-818/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท มิซูโน พลาสติก จำกัด 2-819/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด 2-820/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำกัด 2-821/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด 2-822/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท โอเอซิส การ์เม้นท์ จำกัด 2-823/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท พระราม 3 ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด (สาขา 1) 2-824/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทยแลนด์การช่าง จำกัด 2-825/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามเซนเซ่ จำกัด 2-826/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด สาขาศรีนครินทร์ 2-827/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้า ภูมิพัฒนา โชว์รูมสวนหลวง จำกัด 2-828/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้า ภูมิพัฒนา จำกัด 2-829/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ฮาร์ทแอนด์มายด์แอพพาเรล จำกัด 2-830/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท มายกี้ จำกัด 2-831/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ 2-832/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด (สาขากิ่งแก้ว) 2-833/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด 2-834/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 2-835/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด 2-836/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ บางโคล่ 2-837/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ บ้านโพธิ์ 2-838/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 2-839/2555 ไม่ระบุ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด 2-840/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จำกัด 2-841/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด 2-842/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2-843/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท แก่นนครคอนกรีต (2001) จำกัด 2-844/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท บางกอกไนล่อน จำกัด (มหาชน) 2-845/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2-846/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด 2-847/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2-848/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไบโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 2-849/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท อีซูซุเมโทร จำกัด 2-850/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาประชาอุทิศ) 2-851/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขารามคำแหง) 2-852/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขารามอินทรา) 2-853/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาบางจาก) 2-854/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค. ภาคเหนือตอนบน 2-855/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทย ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด 2-856/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 2-857/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท เอส เอ็ม วี แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด 2-858/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เอส เอ ออโต้ไฮเทค จำกัด 2-859/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เจริญพัฒนายนต์ จำกัด 2-860/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท รุ่งเรืองออโต้ ไฮเทค จำกัด 2-861/2555 อโลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท วีการาจ นวลจันทร์ 2-862/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท แซนต้า แฟคตอรี่ จำกัด 2-863/2555 ไม้และเครื่องเรือน 2555 97
กรอ 2 บริษัท บุษกรการพิมพ์ จำกัด 2-864/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เชาว์สตีล อินดัสทรี้ จำกัด 2-865/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) 2-866/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 2-867/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทย-จีน สรรพกิจ จำกัด 2-868/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เทนคาเต้ -ยูเนี่ยน โปรเทคทีฟแฟบบริค เอเชีย จำกัด 2-869/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด 2-870/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด 2-871/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 2-872/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท สหชัย ซีฟู้ด จำกัด 2-873/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด 2-874/2555 กระดาษ 2555 97
กรอ 2 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติค จำกัด 2-875/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ไทรน้อย 2-876/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ บางมด 2-877/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท เมืองพลการเกษตร จำกัด 2-878/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด 2-879/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท ชลบุรี สเปเชียลสตีล กรุ๊ป จำกัด 2-880/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท เกษมภัณฑ์ 2 จำกัด 2-881/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท เกษมภัณฑ์ จำกัด 2-882/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท ภัทยาลำพูน จำกัด 2-883/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทยซัมมิท อาร์แอนด์ดี เน็กซ์ท เทคโนโลยี 2-884/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท ลินเด้ ประเทศไทย จำกัด 2-885/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทยซัมมิท โมลด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 2-886/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด 2-887/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท แปชิฟิคฟอกย้อม จำกัด 2-888/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท แปชิฟิคการทอ จำกัด 2-889/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เคแอล แอนด์ ซัมส์กรุ้ป จำกัด 2-890/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ บางปู 2-891/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ พุทธมณฑลสาย 7 2-892/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ วังเพชรบูรณ์ 2-893/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ สุพรรณบุรี 2-894/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ หนองจอก 2-895/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ องค์รักษ์ 2 2-896/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ โรจนะ-อุทัย 2-897/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ อมตชิตี้ 2-898/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท ซิง ฟู่ ชีโปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2-899/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 2-900/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท กาวไทย จำกัด 2-901/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่ คอนเวอร์เวชั่น จำกัด 2-902/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ด่านช้างไบโอเอ็นจิเนอร์ยี่ จำกัด 2-903/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เอฟ แอนด์ เอฟ ฟู้ด จำกัด 2-904/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด 2-905/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทยฟูดส์ อาหารสัตว์ จำกัด 2-906/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท สหศรีอุตสาหกรรม 2-907/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ ไอ เมททัล โปรดักส์ 2-908/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 2 บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด 2-909/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เซ็นทรัล อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด 2-910/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด (โรงงานพิษณุโลก) 2-911/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด 2-912/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไทยยูเนี่ยน โพรเซ่น จำกัด 2-913/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท ดาวคะนอง ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 2-914/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท พระประแดง ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด 2-915/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท พระราม 3 ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด 2-916/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท พระราม 3 ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด (เยาวราช) 2-917/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท พระราม 3 ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด (เยาวราช) 2-918/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้าออโตโมบิล (2011) จำกัด 2-919/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด 2-920/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 2 บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด 2-921/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 2-922/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 2 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด 2-923/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท ผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จำกัด 2-924/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 2-925/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เทพผดุงพร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 2-926/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)โรงงานผลิตอะเซทิลีน แบล็ค 2-927/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท เอเชีย กรีน เอเนอจี จำกัด (มหาชน) 2-928/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 2 บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด 2-929/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 2 บริษัท เทนคาเต้ -ยูเนี่ยน โปรเทคทีฟแฟบบริค เอเชีย จำกัด 2-930/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 2 บริษัท ศรีมิตรอินเตอร์เทรด จำกัด 2-932/2556 สิ่งทอ 2556 97
กรอ 3 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 3-531/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 3-532/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 3-533/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 3-534/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด 3-570/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) 3-773/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 3 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซัลไฟท์ส ดีวิชั่น) 3-1015/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าน้ำพอง 3-1016/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสำเร็จรูปแปดริ้ว 3-1017/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) 3-1018/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 3-1019/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 3-1020/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ 3-1021/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าจะนะ 3-1022/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 โรงไฟฟ้ากระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3-1023/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนท่าทุ่งนา 3-1024/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 3-1025/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) 3-1026/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด 3-1027/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (สาขาเชียงใหม่) 3-1028/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด 3-1029/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 3-1030/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัด 3-1031/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด (โรงงานนครปฐม) 3-1032/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 3 บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด โรงงานสระบุรี 1 3-1033/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 3 บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด (โรงงานลำพูน) 3-1034/2555 โลหะขั้นมูลฐาน 2555 97
กรอ 3 บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด 3-1035/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3-1036/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท บางกอกรับเบอร์สหรัตน จำกัด 3-1037/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 3 บริษัท สวารอฟสกี้ เจมสโตนส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3-1038/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 3-1039/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด (สาขา 2) 3-1040/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3-1041/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาอยุธยา 3-1042/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาบ่อวิน 3-1043/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาสำโรง 3-1044/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขามาบตาพุด 3-1045/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาพานทอง 3-1046/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาเกตเวย์ 3-1047/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) 3-1048/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงสีข้าวบุรีรัมย์) 3-1049/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด 3-1050/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 3 บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด 3-1051/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3-1052/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด 3-1053/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไทยซัมมิท ฮิโรเทค จำกัด 3-1054/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด 3-1055/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด 3-1056/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก EXPANDABLE POLYSTYRENE ( EPS) 3-1057/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน 3-1058/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้า 3-1059/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิวให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 3-1060/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด 3-1061/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานลำพูน 3-1062/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง 3-1063/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท โคราช เดนกิ จำกัด 3-1064/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท เฟมิน่า เลซ ไดย์ เวิร์คส จำกัด 3-1065/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ นครราชสีมา จำกัด 3-1066/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด(มหาชน) 3-1067/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 3 บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด 3-1068/2555 อโลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด 3-1069/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท ทีพีจี ฟีดมิลล์ จำกัด 3-1070/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท ซิกเวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด 3-1071/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ซี.ซี. ออโตพาร์ท จำกัด 3-1072/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล จำกัด 3-1073/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด 3-1074/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 3-1075/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด 3-1076/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด 3-1077/2555 ไม้และเครื่องเรือน 2555 97
กรอ 3 บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด 3-1078/2555 อโลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 3-1079/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไทยซัมมิท อีสเทิร์น ซีบอร์ด โอโตพาร์ท อินดัสตรี จากัด 3-1080/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด 3-1081/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไดเนีย กระบี่ จำกัด 3-1082/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 3-1083/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด 3-1084/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ยางโอตานิ จำกัด 3-1085/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด 3-1086/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท แสงร่มโพธิ์ ออโต้พาร์ท จำกัด 3-1087/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด 3-1088/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด 3-1089/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท เอส .พี. เอส. โคออพเพอเรท จำกัด 3-1090/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท โตโยต้า เอกนิมิตไทย จำกัด สาขาเมืองทอง-ติวานนท์ 3-1091/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3-1092/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด 3-1093/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด 3-1094/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด 3-1095/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) 3-1096/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท กุลวงศ์ จำกัด 3-1097/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไวตาฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด 3-1098/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด 3-1099/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 3 บริษัท เอสทีซี นิกกะ จำกัด 3-1100/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี 3-1101/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่ 3-1102/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 3 บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 3-1103/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ยูนิ - รับเบอร์ จำกัด 3-1104/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 3-1105/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 3 บริษัท โตโยต้า เอกนิมิตไทย จำกัด สาขา สำนักงานใหญ่ 3-1106/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 3 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาถ้ำพรรณรา) 3-1107/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท โฟโมซ่า ออร์แกนิค เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด 3-1108/2555 เคมีภัณฑ์ 2555 97
กรอ 3 บริษัท สหเซเรน จำกัด 3-1109/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไฮเทค เอ็มเอฟจี. จำกัด 3-1110/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ 3-1111/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 3 บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด 3-1112/2555 สิ่งทอ 2555 97
กรอ 3 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 3-1113/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด 3-1114/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ขอนแก่น แอล.เอส.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 3-1115/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97
กรอ 3 บริษัท โรงพิมพ์นิยมกิจ (1994) จำกัด 3-1116/2555 กระดาษ 2555 97
กรอ 3 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 3-1117/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด 3-1118/2555 อาหารและเครื่องดื่ม 2555 97
กรอ 3 บริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จำกัด 3-1119/2555 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2555 97
กรอ 3 บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด 3-1120/2555 อโลหะ 2555 97
กรอ 4 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 4-024/2555 อุตสาหกรรมอื่นๆ 2555 97